Musabaqoh Kitab Kuning

09 Jun 2017 | 10 VIEWS

Pesantren merupakan khazanah yang sangat unik di Indonesia. Merekalah para penjaga dan penerus kandungan Kitab Kuning.
.
Digelarnya Musabaqoh Kitab Kuning (MKK) setahun sekali merupakan upaya yang patut terus dilaksanakan untuk mempertahankan khazanah Islam dan nilai-nilai pesantren.
.
Diharapkan MKK ini menjadi sebuah terobosan untuk membangkitkan kembali pembaca Kitab Kuning yang penuh nilai-nilai luhur yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

KOMENTAR